Матеріали курсу можуть бути створені в форматах, адаптованих для розміщення в LMS-системах, що інтегруються з MOODLE.

 Ви можете завантажити вже готовий курс або окремо створювати і розміщувати кожен ресурс або елемент. 

 Ви також можете придбати матеріали з нашої бібліотеки, або скористатися послугами наших фахівців для створення як окремих матеріалів так і всього курсу. 

 Система дозволяє використовувати зовнішні інструменти для розширення можливостей процесу навчання. 

Такі ресурси обговорюються окремо і встановлюються адміністратором платформи на стадії створення курсу. 

Оплата таких ресурсів також обмовляється в приватному порядку.

Last modified: Saturday, 10 October 2020, 12:08 PM